1202. 2021

Ocena jakości wody na Basenie Arena Żagań

Jakość wody na pływalni

Poniżej link do dokumentu zawierającego ocenę jakości wody.

OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ

Data poboru:

Fizykochemia: 25.08.2022 r.

Bakteriologia: 04.08.2022 r.

Legionella: 04.08.2022 r.

Chloroform (THM): 07.07.2022r.

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał redox - Obliczenie (Eh) mVPotencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mVIndeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTUAzotany mg/l
Basen rekreacyjny0,800,13>10008510,780,100,89
Basen sportowy0,410,14>10008251,20,10<89
Brodzik0,370,19<10008110,84<0,10<0,89
Wanna jacuzzi nr 10,870,19>10008111,00,48<0,89
Wanna jacuzzi nr 20,940,209988011,10,24<89

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny0000,0100,010
Basen sportowy00000,00930,0093
Wanna jacuzzi nr 100000,00800,0080
Wanna jacuzzi nr 200000,000840,0084
Brodzik00000,00670,0067

Go to Top