1202. 2021

Ocena jakości wody na Basenie Arena Żagań

Jakość wody na pływalni

Poniżej link do dokumentu zawierającego ocenę jakości wody.

OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ

Data poboru:

Fizykochemia: 09.03.2023 r.

Bakteriologia: 09.03.2023 r.

Legionella: 09.02.2023 r.

Chloroform (THM): 19.01.2023r.

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał redox - Obliczenie (Eh) mVPotencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mVIndeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTUAzotany mg/l
Basen rekreacyjny0,860,20>10008800,91<0,1011
Basen sportowy0,500,13>10008200,57<0,1010
Brodzik0,400,279997981,20,104,7
Wanna jacuzzi nr 10,990,199967992,30,108,4
Wanna jacuzzi nr 20,940,19>100083082,40,166,1

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny00000,0100,010
Basen sportowy00000,0160,017
Wanna jacuzzi nr 100000,00810,0081
Wanna jacuzzi nr 200000,0130,013
Brodzik00000,00660,0066

Jakość wody na pływalni

Poniżej link do dokumentu zawierającego ocenę jakości wody.

OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ

Data poboru:

Fizykochemia: 23.02.2023 r.

Bakteriologia: 23.02.2023 r.

Legionella: 09.02.2023 r.

Chloroform (THM): 19.01.2023r.

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał redox - Obliczenie (Eh) mVPotencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mVIndeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTUAzotany mg/l
Basen rekreacyjny0,860,20>10008800,91<0,1011
Basen sportowy0,500,13>10008200,57<0,1010
Brodzik0,400,279997981,20,104,7
Wanna jacuzzi nr 10,990,199967992,30,108,4
Wanna jacuzzi nr 20,940,19>100083082,40,166,1

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny00000,0100,010
Basen sportowy00000,0160,017
Wanna jacuzzi nr 100000,00810,0081
Wanna jacuzzi nr 200000,0130,013
Brodzik00000,00660,0066
Przejdź do góry