1202. 2021

Ocena jakości wody na Basenie Arena Żagań

OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ

Data poboru:

Fizykochemia: 04.03.2021 r.

Bakteriologia: 04.03.2021 r.

Legionella:

Chloroform (THM):

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał utleniająco- redukujący (redoks) mVPotencjał utleniająco- redukujący (redoks) Eh mVUtlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTU
Basen rekreacyjny0,720,207509512,20,16
Basen sportowy0,500,217539541,20,26
Brodzik0,300,157429431,80,16

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny000
Basen sportowy000
Wanna jacuzzi nr 1---
Wanna jacuzzi nr 2---
Brodzik000
Go to Top