1202. 2021

Ocena jakości wody na Basenie Arena Żagań

Jakość wody na pływalni

Poniżej link do dokumentu zawierającego ocenę jakości wody.

OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ

Data poboru:

Fizykochemia: 20.07.2023 r.

Bakteriologia: 20.07.2023 r.

Legionella: 06.04.2023 r.

Chloroform (THM): 14.04.2023r.

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał redox - Obliczenie (Eh) mVPotencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mVIndeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTUAzotany mg/l
Basen rekreacyjny0,420,129767750,75<0,1014
Basen sportowy0,380,119717701,20,1114
Brodzik0,400,139777801,30,165,7
Wanna jacuzzi nr 10,700,119657682,50,109,9
Wanna jacuzzi nr 20,710,129657682,60,109,5

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny00000,0510,051
Basen sportowy00000,0880,088
Wanna jacuzzi nr 100000,00990,0099
Wanna jacuzzi nr 200000,0970,097
Brodzik00000,00460,0046
Przejdź do góry