OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ

Data poboru:

Fizykochemia: 06.05.2021 r.

Bakteriologia: 06.05.2021 r.

Legionella: 06.05.2021 r.

Chloroform (THM):

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał redox - Obliczenie (Eh) mVPotencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mVIndeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTU
Basen rekreacyjny0,750,19806605<0,50<0,10
Basen sportowy0,480,187905891,3<0,10
Brodzik------
Wanna jacuzzi nr 1------
Wanna jacuzzi nr 20,810,188136120,54<0,10

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny0000
Basen sportowy000-
Wanna jacuzzi nr 1----
Wanna jacuzzi nr 20000
Brodzik----