Jakość wody na pływalni

Poniżej link do dokumentu zawierającego ocenę jakości wody.

OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ

Data poboru:

Fizykochemia: 05.05.2022 r.

Bakteriologia: 05.05.2022 r.

Legionella: 07.04.2022 r.

Chloroform (THM): 14.04.2022r.

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał redox - Obliczenie (Eh) mVPotencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mVIndeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTUAzotany mg/l
Basen rekreacyjny0,870,099527511,10,176,8
Basen sportowy0,520,19954753<0,50,2913
Brodzik0,310,27>10008300,870,426,1
Wanna jacuzzi nr 10,910,129577602,30,123,3
Wanna jacuzzi nr 20,970,169727751,90,127,8

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny00000,00900,0090
Basen sportowy00000,00770,0092
Wanna jacuzzi nr 100000,00530,0053
Wanna jacuzzi nr 200000,0100,010
Brodzik00000,00680,0068