Jakość wody na pływalni

Poniżej link do dokumentu zawierającego ocenę jakości wody.

OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ

Data poboru:

Fizykochemia: 11.01.2024 r.

Bakteriologia: 11.01.2024 r.

Legionella: 11.01.2024 r.

Chloroform (THM): 18.01.2024r.

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał redox - Obliczenie (Eh) mVPotencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mVIndeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTUAzotany mg/l
Basen rekreacyjny0,890,18998797<0,500,14<0,89
Basen sportowy0,500,17971766<0,500,12<0,89
Brodzik0,380,16992795<0,500,11<0,89
Wanna jacuzzi nr 10,750,159727551,4<0,10<0,89
Wanna jacuzzi nr 20,910,19973776<0,50<0,10<0,89

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny00000,0110,011
Basen sportowy00000,0960,096
Wanna jacuzzi nr 100000,0190,019
Wanna jacuzzi nr 200000,0190,019
Brodzik00000,0100,010