Jakość wody na pływalni

Poniżej link do dokumentu zawierającego ocenę jakości wody.

OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ

Data poboru:

Fizykochemia: 25.08.2022 r.

Bakteriologia: 04.08.2022 r.

Legionella: 04.08.2022 r.

Chloroform (THM): 07.07.2022r.

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał redox - Obliczenie (Eh) mVPotencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mVIndeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTUAzotany mg/l
Basen rekreacyjny0,870,187585570,710,166,8
Basen sportowy0,590,197675660,50,1113
Brodzik0,350,158506531,70,136,1
Wanna jacuzzi nr 10,920,167515542,50,103,3
Wanna jacuzzi nr 20,940,148026010,50,107,8

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny0000,00900,0090
Basen sportowy00000,00770,0092
Wanna jacuzzi nr 100000,00530,0053
Wanna jacuzzi nr 200000,0100,010
Brodzik00000,00680,0068