Jakość wody na pływalni

Poniżej link do dokumentu zawierającego ocenę jakości wody.

OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ

Data poboru:

Fizykochemia: 13.101.2023 r.

Bakteriologia: 13.01.2023 r.

Legionella: 13.01.2023 r.

Chloroform (THM): 19.01.2023r.

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał redox - Obliczenie (Eh) mVPotencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mVIndeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTUAzotany mg/l
Basen rekreacyjny0,890,11975774<0,500,1811
Basen sportowy0,490,17>10008481,8<0,1010
Brodzik0,400,159547532,3<0,104,7
Wanna jacuzzi nr 10,970,19>10008360,720,108,4
Wanna jacuzzi nr 20,900,12>10008372,10,106,1

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny0000,0100,010
Basen sportowy00000,0160,017
Wanna jacuzzi nr 100000,00810,0081
Wanna jacuzzi nr 200000,0130,013
Brodzik00000,00660,0066