Published On: 18 września. 2018

Ważna informacja ws. karnetów na Basen Arena

Z uwagi na obowiązujące Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),  z dniem 01.10.2018r. zmianie ulega Regulamin obowiązujący posiadaczy karnetów. W związku z tym informujemy, że:

  • Przy zakupie karnetu nie wymagamy podawania danych osobowych, karnet wydawany jest na okaziciela. W przypadku zagubienia karty brak jest możliwości identyfikacji właściciela karnetu i co za tym idzie nie ma możliwości przeniesienia środków z zagubionego na nowy karnet.
  • Z dniem 01.10.2018r. dane osobowe uzyskane od klientów w celach zakupu karnetu i korzystania z niego zostają automatycznie usunięte z Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta. W związku z tym przywrócenie niewykorzystanych środków na karnetach, którym upłynął termin ważności (więcej jak 60 dni) nie jest możliwe.
  • Zwrot kaucji  w kwocie 15 zł obowiązującej przy starej wersji karnetów jest możliwy wyłącznie do dnia 31.12.2018r.

Godziny otwarcia:

BASEN:

Poniedziałek- Piątek- w godzinach 7.00 – 21.30

(sauny czynne w godzinach 15.00 – 21.15)

Sobota, niedziela w godzinach 9.00 – 21.00

(sauny czynne w godzinach 9.30 – 20.45)

Wejście do hali basenowej:

– Poniedziałek- Piątek do godziny 20:45

– Sobota, niedziela do godziny 20:15

HOSTEL (RECEPCJA):

Pon-Pt w godz. 6.00 – 22.00

Sob, Nd, święta w godz. 8.00-20.00

HALA:

Pon-Pt w godz. 6.00 – 22.00

KONTAKT:

Basen – kasa 68 455 89 50, biuro 68 455 89 51

Hala – 68 455 89 66

Hostel – 68 455 89 60