Jakość wody na pływalni

Poniżej link do dokumentu zawierającego ocenę jakości wody.

OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ

Data poboru:

Fizykochemia: 20.10.2023 r.

Bakteriologia: 20.10.2023 r.

Legionella: 06.10.2023 r.

Chloroform (THM): 12.10.2023r.

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał redox - Obliczenie (Eh) mVPotencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mVIndeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTUAzotany mg/l
Basen rekreacyjny0,860,169697720,830,146,4
Basen sportowy0,500,179937920,710,133,6
Brodzik0,350,159647631,60,113,9
Wanna jacuzzi nr 10,920,249567632,80,105,7
Wanna jacuzzi nr 20,960,249827852,90,218,5

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny00000,0150,015
Basen sportowy00000,0130,013
Wanna jacuzzi nr 100000,0110,011
Wanna jacuzzi nr 200000,0170,017
Brodzik00000,0100,010