Published On: 29 listopada. 2023

Konkurs ofert na realizację Zamówienia pn. „Ochrona osób i mienia, monitorowania obiektów”.

Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu, działając z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw 2021, poz. 1129 ze zmianami), na podstawie  art.2, ust. 1 pkt.1 cytowanej ustawy   informuje, że rozpoczęła procedurę konkursową ofert na realizację Zamówienia pn. „Ochrona osób i mienia, monitorowania obiektów”.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Szczegółowa Specyfikacja Warunków Zamówienia, oraz projekt umowy zostaną przesłane zainteresowanym Wykonawcom drogą mailową po kontakcie telefonicznym.

Termin realizacji usługi: od 01 stycznia 2024 r. (godz. 08.00) do  1 stycznia 2025 r. (godz. 08.00).

Oferty prosimy przesyłać listownie na adres siedziby spółki: Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu, ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań, złożyć osobiście w siedzibie Spółki przy ulicy Kochanowskiego 6,  68-100 Żagań,  lub przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@arena.zagan.pl do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 11.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kopie dokumentów załączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

Zapytanie dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować telefonicznie pod numer          68 455 89 53-  Izabela Filiczkowska (Kierownik obiektów sportowych)

Godziny otwarcia:

BASEN:

Poniedziałek- Piątek 7.00 – 21.30

sauny 15.00 – 20.45

Sobota, niedziela 10.00 – 20.00

sauny 10.00 – 19.45

SQUASH:

Poniedziałek- Piątek 9.00 – 21.00

Sobota, Niedziela 10.00 – 20.00

HOSTEL (RECEPCJA):

Poniedziałek – Piątek 6.00 – 22.00

Sobota, Niedziela, święta 8.00-20.00

HALA:

Poniedziałek-Piątek 6.00 – 22.00

KONTAKT:

Basen – kasa 68 455 89 50,

Biuro – 68 455 89 51

Hala – 68 455 89 66

Hostel – 68 455 89 60