Published On: 29 czerwca. 2020

Od 1 lipca wraca darmowa bieżnia!

Od środy 1 lipca bieżnia tartanowa na Stadionie Arena zostaje ponownie otwarta dla biegaczy zamieszkujących w Żaganiu. Oczywiście bezpłatnie. To efekt dobrej współpracy z władzami miasta. Pamiętajcie o konieczności wpisywania się na listę korzystających z obiektu!

  • Dzięki wsparciu finansowemu z miasta, możemy ponownie otworzyć bieżnię dla mieszkańców Żagania – podkreśla prezes spółki Arena Tomasz Hucał. – Przypominam, że ze względu na obecne wymogi sanitarne – każda osoba korzystająca z obiektu musi wpisać się na listę dostępną w kasie Basenu Arena.
  • Cieszę się, że biegacze wracają na Arenę i zostaną na niej na długo – mówi burmistrz Andrzej Katarzyniec.

Program bezpłatnego udostępnienia obiektu dla mieszkańców Żagania będzie funkcjonował od poniedziałku do niedzieli (poza czasem prowadzenia meczów na stadionie, treningów lekkoatletycznych, oraz treningów realizowanych w ramach zgrupowań sportowych odbywających się na Arenie).

Sprawdzenie dostępności obiektu jest możliwe telefonicznie pod numerem 68 455 89 50.

Osoby korzystające z bieżni muszą zgłosić się do obsługi (w kasie basenu), aby odnotować swoje wejście, podając dane – imię i nazwisko oraz numer kontaktowy.

Pracownik obsługi kasy dyżuruje w godzinach 8.00-21.00 i w tych godzinach dostępny jest obiekt.

  • Jeżeli nie będziecie się wpisywali na listę, uniemożliwi nam to prowadzenie ewidencji użytkowników, wymaganej w wytycznych sanitarnych ze względu na stan epidemii. Wtedy będziemy zmuszeni ponownie zamknąć obiekt – wyjaśnia prezes Areny.

Bardzo istotne jest to, że bezpłatne korzystanie z bieżni nie oznacza możliwości korzystania z murawy boiska! Na stadion wchodzą tylko osoby trenujące, bez osób towarzyszących. – Niestety zdarzało się, że rodzic biegał, a dzieci w tym czasie bawiły się w piaskownicy, która jednak nie jest placem zabaw, a miejscem treningów lekkoatletycznych. Nie wspominając już o jeżdżeniu rowerem po murawie – wylicza T. Hucał.

Osoby, które chcą skorzystać z bieżni, a nie są mieszkańcami Żagania – muszą opłacić bilet wstępu w cenie 3 zł normalny lub 1 zł ulgowy. Płatność w kasie Basenu Arena.

Nie dotyczy sobotnich zajęć BBL o godz. 9.30.

Darmowe wejścia dla mieszkańców miasta Żagań realizowane są ze środków finansowych Urzędu Miasta Żagań w ramach oferty wakacyjnej.

UWAGA!

Skorzystanie z darmowego wejścia na obiekt jest równoznaczne z zapoznaniem się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną RODO:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO                     

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arena Żagań sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@arena.zagan.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi – zgodnie z obowiązującym  Regulaminem Kręgielni tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca niezbędny dla prawidłowego rozliczenia usługi, licząc od dnia jej wykonania.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie wyłączają lub ograniczają takiego żądania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi.

9) podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ( profilowaniu).

Godziny otwarcia:

BASEN:

Poniedziałek- Piątek 7.00 – 21.30

sauny 15.00 – 20.45

Sobota, niedziela 10.00 – 20.00

sauny 10.00 – 19.45

SQUASH:

Poniedziałek- Piątek 9.00 – 21.00

Sobota, Niedziela 10.00 – 20.00

HOSTEL (RECEPCJA):

Poniedziałek – Piątek 6.00 – 22.00

Sobota, Niedziela, święta 8.00-20.00

HALA:

Poniedziałek-Piątek 6.00 – 22.00

KONTAKT:

Basen – kasa 68 455 89 50,

Biuro – 68 455 89 51

Hala – 68 455 89 66

Hostel – 68 455 89 60