Published On: 5 maja. 2020

Nowe zasady korzystania z obiektów sportowych.

W czwartek 7 maja otwieramy pierwsze obiekty na Arenie. Zaczynamy od kortów tenisowych, boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz infrastruktury lekkoatletycznej. Wszystko oczywiście zgodnie z nowymi wytycznymi sanitarnymi i wynikających z nich ograniczeniami.

Na dole tego artykułu znajdą się wszystkie szczegółowe zasady korzystania z obiektów. Ale najpierw w punktach najważniejsze ustalenia:

* Korty tenisowe – działają w wyznaczonych godzinach, rezerwacja wyłącznie telefoniczna z min. dwudniowym wyprzedzeniem (wyjątkiem pierwszy dzień działania, bo to już w czwartek…). Płatność wyłącznie przelewem.

* Boisko piłkarskie – bez możliwości korzystania z ławek rezerwowych oraz szatni, także w wyznaczonych godzinach. Pierwszeństwo mają kluby sportowe.

* Stadion Arena z bieżnią lekkoatletyczną – bez możliwości korzystania z ławek rezerwowych, szatni oraz trybun, także w wyznaczonych godzinach. Pierwszeństwo mają kluby sportowe.

* Darmowe korzystanie z bieżni – zawieszone do odwołania ze względu na sytuację finansową spółki oraz koszta utrzymania obiektu (dezynfekcja sprzętu, rąk itd.) narzucone przez rozporządzenie. Prowadzimy rozmowy z BBL ws. wspólnej akcji darmowego biegania w soboty w godz. 9.00-13.00 – od dnia 16 maja. Szczegóły podamy po 10 maja.

* Bieżnię można wynająć płatnie w wyznaczonych godzinach i na wyznaczonych poniżej zasadach (opłata stała za grupę max. 6 zawodników + trener).

A teraz czas na konkretne zasady:

Korty tenisowe

1. Godziny otwarcia – Od poniedziałku do piątku: w godz. 10.00 – 13.00 oraz 16.00-20.00, w soboty w godz. 9.00-13.00

2. Rezerwacja – wyłącznie telefoniczna od poniedziałku do piątku pod numerem: 68 455 89 51 w godzinach 9.00-13.00. Kort można zarezerwować najdalej na tydzień do przodu, z minimum 2-dniowym  wyprzedzeniem (wyjątki9em rezerwacje na dzień 7 maja, których można dokonywać do 6 maja włącznie).

3. Osoba rezerwująca kort zobligowana jest podać swoje dane: nazwisko i imię, a także kontaktowy numer telefonu.

4. Płatność za kort wyłącznie przelewem – najpóźniej dwie doby przed realizacją rezerwacji (wyjątkiem płatność za wynajem na dzień 7 maja – j.w.).  Numer konta na jaki należy dokonać płatności:

BPS S.A. 0/ w Legnicy 23 1930 1044 2280 0254 1534 0001

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, opłata za korty tenisowe

Osoba korzystająca z obiektu w momencie przyjścia na kort musi mieć przy sobie potwierdzenie dokonania przelewu.

5. Na jednym korcie mogą się znajdować wyłącznie osoby grające – maksymalbnie 4 oraz ew. trener.

6. Korty są udostępnianie z założeniem przepisowej 15-minutowej przerwy między wynajmującymi a więc wyłącznie na czas 45 minut, godzinę i 45 minut lub 2 godziny i 45 minut.

7. Cennik:

45 minut grania – 20 zł

1 godzina i 45 minut – 40 zł

2 godziny i 45 minut grania- 60 zł

8. Użytkownicy kortów korzystają  wyłącznie z własnego sprzętu sportowego, nie  ma możliwości wypożyczenia rakiet ani piłek.

9. Przy wejściu na obiekt  znajdzie się dozownik z płynem dezynfekującym do rąk, którego wchodzący na kort mają obowiązek użyć przy wejściu i wyjściu.

10. W przerwie między kolejnymi udostępnieniami obiektu obsługa zajmuje się dezynfekcją powierzchni z którymi miał kontakt wynajmujący.

11. W przypadku obfitych opadów deszczy lub bardzo silnego wiatru – rezerwacja może zostać przeniesiona na inny wolny termin, po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną.

12. Szatnie, prysznice, oraz toalety są niedostępne.

 

Boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko piłkarskie z naturalną trawą

1. Godziny otwarcia – Od poniedziałku do piątku: w godz. 10.00 – 13.00 oraz 16.00-20.00, w soboty w godz. 9.00-13.00

2. Rezerwacja – wyłącznie telefoniczna  od poniedziałku do piątku pod numerem: 68 455 89 51 w godzinach 9.00-13.00. Boisko można zarezerwować najdalej na tydzień do przodu, z minimum dwudniowym wyprzedzeniem (wyjątkiem kluby sportowe posiadające umowy stałóe ze Spółką).

3. Osoba rezerwująca boisko zobligowana jest podać swoje dane: nazwisko i imię, a także kontaktowy numer telefonu.

4. Płatność za boisko wyłącznie przelewem – w przypadku grup lub osób, nie posiadających umowy ze Spółką – płatność najpóźniej dwie doby  przed realizacją rezerwacji.

Numer konta na jaki należy dokonać płatności:

BPS S.A. 0/ w Legnicy 23 1930 1044 2280 0254 1534 0001

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, opłata za boisko piłkarskie

Osoba wynajmująca w momencie przyjścia na boisko musi mieć przy sobie potwierdzenie wykonania przelewu.

5. Na boisku może znajdować się maksymalnie 6 osób trenujących oraz ich trener. Łącznie 7 osób. Nie ma możliwości dzielenia boiska na mniejsze części, by uzyskać wstęp większej liczby osób! Na boisku mogą znajdować się w danej godzinie wyłącznie osoby wskazane na formularzu „Oświadczenie opiekuna grupy zorganizowanej”, który trener zobligowany jest wypełnić przed wejściem na boisko.

6. Trybuny Stadionu Arena wedle interpretacji Ministerstwa Sportu przynależą do boiska piłkarskiego, a więc osoby na nich przebywające wlicza się do grupy trenującej na murawie/bieżni.

7. Boisko jest udostępnianie z założeniem przepisowej 15-minutowej przerwy między wynajmującymi a więc wyłącznie na czas 45 minut, godzinę i 45 minut lub 2 godziny i 45 minut.

8. Cennik pozostaje bez zmian a więc 45 minut grania to opłata, jak za godzinę. Godzina i 45 minut – jak za dwie godziny itd. Obowiązuje pozycja z cennika – boisko bez zaplecza szatniowego. W przypadku murawy naturalnej – obowiązuje cena ustalona ze Spółką.

10. Zawodnicy  korzystają wyłącznie z własnego/klubowego sprzętu sportowego, za dezynfekcję którego odpowiedzialny jest trener. Do dyspozycji  pozostają dostępne na boisku bramki.

11. Wchodzący na obiekt mają obowiązek zdezynfekować ręce  przy wejściu i wyjściu z obiektu. Dozownik wraz z płynem trener pobiera od obsługi obiektu  (budynek Squash). Po zakończonym treningu zwraca go na miejsce.

12. W przerwie między kolejnymi udostępnieniami obiektu obsługa zajmuje się dezynfekcją powierzchni z którymi miał kontakt wynajmujący.

13. Szatnie, prysznice, oraz toalety są niedostępne.

 

Infrastruktura lekkoatletyczna Stadionu Arena

1. Godziny otwarcia – dla klubów, stowarzyszeń, firm, osób wnoszących opłatę za bieżnię – od poniedziałku do piątku: w godz. 10.00 – 13.00 oraz 16.00-20.00.

Indywidualne, bezpłatne wejścia rekreacyjne – najwcześniej od 16 maja (przy współpracy z BBL Żagań). Szczegóły zostaną opublikowane po 10 maja.

2. Dla wszystkich klientów obowiązuje rezerwacja telefoniczna od poniedziałku do piątku – pod numerem: 68 455 89 51 w godzinach 9.00-13.00. Wejście na bieżnię można zarezerwować najdalej na tydzień do przodu, z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem (wyjątkiem klubu posiadające stałe umowy ze Spółką).

3. Rezerwując wstęp na stadion należy podać  swoje dane: nazwisko i imię, a także kontaktowy numer telefonu.

4. Płatność za stadion dla grup zorganizowanych, komercyjnych wyłącznie przelewem – w przypadku grup lub osób, nie posiadających umowy ze Spółką – płatność najpóźniej dwie doby  przed realizacją rezerwacji. Osoba rezerwująca w momencie przyjścia na bieżnię musi mieć przy sobie potwierdzenie wykonania przelewu.

Numer konta na jaki należy dokonać płatności:

BPS S.A. 0/ w Legnicy 23 1930 1044 2280 0254 1534 0001

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, opłata za bieżnię

5. Opłata za 45 minut korzystania ze stadionu z całą infrastrukturą lekkoatletyczną – bieżnia, rzutnie, skocznie – to 30 zł za 45 minut, a za godzinę i 45 minut – 60 zł.

6. Na stadionie może znajdować się maksymalnie 6 osób trenujących oraz ich trener. Łącznie 7 osób. Na stadionie mogą znajdować się w danej godzinie wyłącznie osoby wskazane na formularzu „Oświadczenie opiekuna grupy zorganizowanej”, który trener zobligowany jest wypełnić przed wejściem na bieżnię.

7. Trybuny Stadionu Arena wedle interpretacji Ministerstwa Sportu przynależą do boiska piłkarskiego, a więc osoby na nich przebywające wlicza się do grupy trenującej na murawie/bieżni.

8. Stadion jest udostępnianie z założeniem przepisowej 15-minutowej przerwy między wynajmującymi a więc wyłącznie na czas 45 minut, godzinę i 45 minut lub 2 godziny i 45 minut.

9. Zawodnicy korzystają wyłącznie z własnego/klubowego sprzętu sportowego.

10. Przy wejściu na obiekt znajduje się się dozownik z płynem dezynfekującym do rąk, którego wchodzący na obiekt mają obowiązek użyć przy wejściu i wyjściu. Dozownik wraz z płynem trener pobiera od pracownika obsługi Areny (w budynku squasha).

11. W przerwie między kolejnymi udostępnieniami obiektu obsługa zajmuje się dezynfekcją powierzchni z którymi miał kontakt wynajmujący

12. Szatnie i prysznice, oraz toaleta są niedostępne.

 

Administrator obiektu zastrzega sobie możliwość ponownego zamknięcia Kompleksu Arena, jeżeli osoby/instytucje korzystające nie będą przestrzegały obowiązujących przepisów prawa i rozporządzeń dot. gromadzenia się i ilości osób mogących przebywać w jednym miejscu.

Przypominamy, że w jednym miejscu mogą znajdować się nie więcej, niż dwie osoby.

Dlatego pobyt na obiekcie osób towarzyszących trenujących jest zabroniony!

Przypominamy także, że osoby będące na terenie obiektu – poza wyznaczonymi boiskami, kortami – muszą mieć zasłonięte nos i usta.

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arena Żagań sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@arena.zagan.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi – zgodnie z obowiązującym  Regulaminem ogólnym Basenu Arena i Regulaminem korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane  tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres 12 miesięcy niezbędny dla prawidłowegj realizacji oraz rozliczenia usługi

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie wyłączają lub ograniczają takiego żądania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi

9) podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ( profilowaniu)

Godziny otwarcia:

BASEN:

Poniedziałek- Piątek 7.00 – 21.30

sauny 15.00 – 20.45

Sobota, niedziela 10.00 – 20.00

sauny 10.00 – 19.45

SQUASH:

Poniedziałek- Piątek 9.00 – 21.00

Sobota, Niedziela 10.00 – 20.00

HOSTEL (RECEPCJA):

Poniedziałek – Piątek 6.00 – 22.00

Sobota, Niedziela, święta 8.00-20.00

HALA:

Poniedziałek-Piątek 6.00 – 22.00

KONTAKT:

Basen – kasa 68 455 89 50,

Biuro – 68 455 89 51

Hala – 68 455 89 66

Hostel – 68 455 89 60