Published On: 16 kwietnia. 2021

Zasady działalności Kompleksu Arena od 19 kwietnia do 25 kwietnia 2021 roku

 

Aktualne zasady:

 Basen Arena

Basen Arena nieczynny dla klientów indywidualnych, działa natomiast dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich po wcześniejszej rezerwacji terminu wejścia. Godziny i termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 68 455 89 51 w godzinach 9.00-15.00. Wejścia na pływalnię możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00.

Boiska piłkarskie i Hala Sportowo-Widowiskowa

Boiska dostępne wyłącznie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.z2020r.poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy.

Godziny i termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 68 455 89 51 w godzinach 9.00-15.00. Wydarzenia sportowe nadal bez udziału publiczności.

Bieżnia lekkoatletyczna

Bezpłatne wejścia dla klientów indywidualnych. W terminie od 19.04.2021 do 25.04.2021 tj. od poniedziałku do piątku możliwość wejścia na obiekt godzinach 7.00-21.00

z wyłączeniem terminów, w których odbywają się treningi sekcji lekkoatletycznej (wtorek i czwartek od godz. 17.00 do godz. 18.30).

Natomiast w weekend obiekt jest dostępny w następujących godzinach:

sobota 24.04.2021 r. od godziny 8.00 do 16.00 i od godziny 18.00 do godziny 20.00

niedziela 25.04.2021r. od godziny 8.00 do godziny 11.00 i od godziny 13.00 do godziny 20.00

Osoba korzystająca z obiektu musi zgłosić się do recepcji Hostelu Arena aby pobrać klucz i wpisać się na listę.

Korty tenisowe i squash

Korty tenisowe i squash nieczynne dla klientów indywidualnych.

Hostel

Hostel nieczynny dla klientów indywidualnych.

Godziny otwarcia:

BASEN:

Poniedziałek- Piątek 7.00 – 21.30

sauny 15.00 – 20.45

Sobota, niedziela 10.00 – 20.00

sauny 10.00 – 19.45

SQUASH:

Poniedziałek- Piątek 9.00 – 21.00

Sobota, Niedziela 10.00 – 20.00

HOSTEL (RECEPCJA):

Poniedziałek – Piątek 6.00 – 22.00

Sobota, Niedziela, święta 8.00-20.00

HALA:

Poniedziałek-Piątek 6.00 – 22.00

KONTAKT:

Basen – kasa 68 455 89 50,

Biuro – 68 455 89 51

Hala – 68 455 89 66

Hostel – 68 455 89 60