Nauka pływania dla dzieci i młodzieży

Polecamy doskonałą formę spędzenia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jaką jest nauka pływania. Gwarantujemy doskonałe efekty nauczania, zajęcia prowadzi wykwalifikowany zespół trenerów i instruktorów pływania. Zajęcia grupowe prowadzone są w małych grupach, uczestnicy dobierani są pod względem wieku i umiejętności.

DO POBRANIA (kliknij w link poniżej):

NAUKA PŁYWANIA

1. INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA:

 • Częstotliwość: raz w tygodniu
 • Opłata: 85 zł za zajęcia w wodzie trwające 55 minut (dodatkowo 25 minut na przebranie się)
 • Zapisy w biurze Basenu Arena pod numerem telefonu 68 455 89 51

2. NAUKA PŁYWANIA W DUETACH :

 • Nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych w parach oraz grupach 2-osobowych.
 • Częstotliwość zajęć: raz w tygodniu.
 • Opłata 60 zł za osobę – zajęcia w wodzie trwające 55 minut (dodatkowo 25 minut na przebranie się).
 • Zapisy w biurze Basenu Arena pod numerem telefonu 68 455 89 51.
 • Jeżeli na lekcję przybędzie tylko jedna z umówionych osób i zajęcia odbędą się wówczas odpłatność wynosi tyle co za lekcję indywidualną, czyli 85 zł.

3. NAUKA PŁYWANIA W TRIO:

 • Nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych w parach oraz grupach 3-osobowych.
 • Częstotliwość zajęć: raz w tygodniu.
 • Opłata 55 zł za osobę – zajęcia w wodzie trwające 55 minut (dodatkowo 25 minut na przebranie się).
 • Zapisy w biurze Basenu Arena pod numerem telefonu 68 455 89 51.
 • Jeżeli na lekcję przybędzie tylko jedna z umówionych osób i zajęcia odbędą się wówczas odpłatność wynosi tyle co za lekcję indywidualną, czyli 85 zł.

KURSY NAUKI PŁYWANIA

1. NAUKA PŁYWANIA W GRUPACH 4-8-OSOBOWYCH

 • Kurs obejmuje 10 spotkań trwających 55 minut (zajęcia w wodzie) -(dodatkowo 25 minut na przebranie się)
 • Częstotliwość zajęć- raz w tygodniu
 • Opłata za kurs: 460 zł (opłata zawiera wstęp na basen)
 • Zajęcia w grupach maksymalnie 8-osobowych
 • W czasie kursu istnieje możliwość odrobienia 1 nieobecności na zajęciach
 • Informacje dodatkowe:
  • zajęcia rozpoczynają się pod warunkiem zebrania się grupy liczącej minimum 4 uczestników
  • Zapisy w biurze Basenu Arena pod numerem telefonu 68 455 89 51

UWAGA!

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Basenu Arena wstęp na obiekt jest płatny od momentu przekroczenia bramki wejściowej na pływalnię (§ 31 ust. 1). Dotyczy to również rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w zorganizowanych zajęciach nauki pływania. Rodzic/opiekun dziecka pobierającego naukę pływania wchodząc do strefy płatnej zobligowany jest pobrać zegarek basenowy.

Do wyboru są dwie opcje:

– pobranie transpondera z darmowym 15 minutowym czasem na pomoc przy przebieraniu dziecka i przekazania go instruktorowi. Po przekroczeniu darmowego czasu naliczana jest opłata według obowiązującego cennika.

– wykupienie biletu wstępu na pływalnię i korzystanie z obiektu. W obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii opcja ze względu na obowiązujące przepisy jest niedostępna.

Jednocześnie przypominamy, że dzieci do lat 7 na terenie pływalni przebywają wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna, który musi opłacić swój pobyt (Regulamin ogólny Basenu § 19 ust.4).

Darmowy 15 minutowy wstęp dla opiekuna dziecka jest bonusem dla osób korzystających z nauki pływania na Basenie Arena a nie obligatoryjną darmową wejściówką!