1202. 2021

Ocena jakości wody na Basenie Arena Żagań

Jakość wody na pływalni

Poniżej link do dokumentu zawierającego ocenę jakości wody.

OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ

Data poboru:

Fizykochemia: 20.10.2022 r.

Bakteriologia: 20.10.2022 r.

Legionella: 06.10.2022 r.

Chloroform (THM): 13.10.2022r.

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał redox - Obliczenie (Eh) mVPotencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mVIndeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTUAzotany mg/l
Basen rekreacyjny0,850,149607633,90,163,1
Basen sportowy0,500,16>10008080,710,18<89
Brodzik0,430,189527551,60,16<0,89
Wanna jacuzzi nr 10,640,179657680,680,17<0,89
Wanna jacuzzi nr 20,890,20>10008213,20,164,5

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny0000,0100,010
Basen sportowy00000,00990,0099
Wanna jacuzzi nr 100000,0100,010
Wanna jacuzzi nr 200000,0150,015
Brodzik00000,0100,010
Go to Top