1202. 2021

Ocena jakości wody na Basenie Arena Żagań

Jakość wody na pływalni

Data poboru:

Fizykochemia: 05.04.2024 r.

Bakteriologia: 05.04.2024 r.

Legionella: 05.04.2024 r.

Chloroform (THM): 12.04.2024r.

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał redox - Obliczenie (Eh) mVPotencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mVIndeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTUAzotany mg/l
Basen rekreacyjny0,81<0,05955758<0,500,26<0,89
Basen sportowy0,500,16983782<0,500,271,1
Brodzik0,330,11>10008081,00,20<0,89
Wanna jacuzzi nr 10,870,139627651,90,21<0,89
Wanna jacuzzi nr 20,740,119827851,90,22<0,89

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny00000,00870,0087
Basen sportowy00000,00920,0092
Wanna jacuzzi nr 100000,00310,0031
Wanna jacuzzi nr 200000,00910,0091
Brodzik00000,00300,0030
Przejdź do góry