1202. 2021

Ocena jakości wody na Basenie Arena Żagań

Jakość wody na pływalni

Poniżej link do dokumentu zawierającego ocenę jakości wody.

OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ

Data poboru:

Fizykochemia: 09.06.2022 r.

Bakteriologia: 05.05.2022 r.

Legionella: 07.04.2022 r.

Chloroform (THM): 14.04.2022r.

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał redox - Obliczenie (Eh) mVPotencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mVIndeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTUAzotany mg/l
Basen rekreacyjny0,850,199887871,00,176,8
Basen sportowy0,500,2110007991,10,2013
Brodzik0,400,16>10008322,70,196,1
Wanna jacuzzi nr 10,970,209747772,60,213,3
Wanna jacuzzi nr 20,940,199807832,70,217,8

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjny00000,00900,0090
Basen sportowy00000,00770,0092
Wanna jacuzzi nr 100000,00530,0053
Wanna jacuzzi nr 200000,0100,010
Brodzik00000,00680,0068

Go to Top