Hostel Arena

REGULAMIN HOSTELU ARENA

Prosimy o przestrzeganie Regulaminu, który służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa podczas pobytu.

 1. Miejsca noclegowe, bądź pokoje są wynajmowane na doby.
 2. Doba w Hostelu Arena rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00 następnego dnia (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu).
 3. Przedłużenie pobytu prosimy zgłaszać, co najmniej do godziny 9.00 w dniu wymeldowania. Pobyt może zostać przedłużony pod warunkiem, że w Hostelu znajdują się wolne miejsca.
 4. Niewymeldowanie się i nie oddanie kluczy do godziny 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
 5. W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
 6. Pokoje hostelowe wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.
 7. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Hostel nie zwraca opłaty za pobyt. Hostel może zwrócić 50% opłaty za pozostałe, niewykorzystane dni pobytu, wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania gościa, potwierdzonego przez lekarza.
 8. W godzinach 22.00 – 07.00 rano obowiązuje cisza nocna. Goście, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie rano wychodzą z Hostelu, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Pracownik Hostelu ze względu na bezpieczeństwo ma prawo odmówić otwarcia Hostelu w godzinach 23.00 – 06.00.
 9. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 10. Zakazuje się wprowadzania do budynku zwierząt.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Goście zobowiązani są do zapoznania z instrukcją przeciw pożarową zamieszczoną w holu hostelu oraz do jej przestrzegania.
 12. Gość hostelowy ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu.
 13. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zasadnych usterek i zniszczeń.
 14. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.
 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju, będą przechowywane przez 3 miesiące.
 16. Hostel nie bierze odpowiedzialności za samochody zaparkowane przed obiektem, parking hostelowy jest niestrzeżony.
 17. Po opuszczeniu pokoju klucze należy oddać w recepcji w godzinach urzędowania (lub w miejscu wcześniej uzgodnionym).
 18. Hostel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hostelowy wyrządzając szkodę w mieniu hostelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hostelu albo innych osób przebywających w hostelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hostelu.
 19. Za złamanie Regulaminu, konieczności interwencji obsługi hostelu w godzinach nocnych każdorazowo zostanie nałożona kara w wysokości 100 zł.
 20. Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Za wydanie drugiego klucza pobierana jest kaucja w wysokości 50 zł. Za zgubienie kluczy pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
 21. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz w częściach wspólnych.
 22. Gościom przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji, które w miarę możliwości będą załatwiane od ręki.

 Życzymy Państwu miłego pobytu i zapraszamy do ponownego skorzystania z naszych usług.

Agencja Reklamowa Drop of Design