KOMUNIKATY INFORMUJĄCE O JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 6 W ŻAGANIU

 

Pałac Książęcy Spółka z o.o. w Żaganiu jako podmiot zarządzający krytą pływalnią mieszczącą się w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego 6 informuje, iż woda w nieckach basenowych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.Pałac Książęcy Spółka z o.o. w Żaganiu jako podmiot zarządzający krytą pływalnią mieszczącą się w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego 6 informuje, iż woda w nieckach basenowych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.


Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu w dniu 11 lipca 2018 roku oraz bieżąca ocena jakości wody na pływalni z dnia 4.07.2018 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu znajdują się poniżej:

 

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu

 

Bieżąca ocena jakości wody na pływalni z dnia 4.07.2018 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu

 
Agencja Reklamowa Drop of Design