KOMUNIKATY INFORMUJĄCE O JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 6 W ŻAGANIU

 

Pałac Książęcy Spółka z o.o. w Żaganiu jako podmiot zarządzający krytą pływalnią mieszczącą się w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego 6 informuje, iż woda w nieckach basenowych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Wyniki aktualnych badań bakteriologicznych i fizykochemicznych, oraz zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu znajdują się poniżej:

 

8.03.2018 - Basen sportowy cz. I

8.03.2018 - Basen sportowy cz. II

8.03.2018 - Basen rekreacyjny - cz. I

8.03.2018 - Basen rekreacyjny - cz. II

8.03.2018 - Brodzik - cz. I

8.03.2018 - Brodzik - cz. II

8.03.2018 - Wanna jacuzzi nr 1 - cz. I

8.03.2018 - Wanna jacuzzi nr 1 - cz. II

8.03.2018 - Wanna jacuzzi nr 2 - cz. I

8.03.2018 - Wanna jacuzzi nr 2 - cz. II

8.03.2018 - Kurek czerpalny

 

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu

 
Agencja Reklamowa Drop of Design