KOMUNIKATY INFORMUJĄCE O JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 6 W ŻAGANIU

 

Pałac Książęcy Spółka z o.o. w Żaganiu jako podmiot zarządzający krytą pływalnią mieszczącą się w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego 6 informuje, iż woda w nieckach basenowych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Wyniki aktualnych badań bakteriologicznych i fizykochemicznych, oraz zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu znajdują się poniżej:

 

12.04.2017 - Basen sportowy

12.04.2017 - Basen rekreacyjny

12.04.2017 - Brodzik

12.04.2017 - Wanna jacuzzi nr 1

12.04.2017 - Wanna jacuzzi nr 2

12.04.2017 - Kurek czerpalny

12.04.2017 - Brodzik (legionella)

26.04.2017 - Brodzik (chloroform)

26.04.2017 - Wanna jacuzzi nr 1 (chloroform)

26.04.2017 - Wanna jacuzzi nr 2 (chloroform)

26.07.2017 - Basen sportowy (bakteriologia)

26.07.2017 - Basen sportowy (fizykochemia)

26.07.2017 - Basen rekreacyjny (bakteriologia)

26.07.2017 - Basen rekreacyjny (fizykochemia)

12.07.2017 - Basen rekreacyjny (legionella)

26.07.2017 - Brodzik (bakteriologia)

26.07.2017 - Brodzik (fizykochemia)

26.07.2017 - Kurek czerpalny

12.07.2017 - Wanna jacuzzi nr 1 (legionella)

26.07.2017 - Wanna jacuzzi nr 1 (bakteriologia)

26.07.2017 - Wanna jacuzzi nr 1 (fizykochemia)

12.07.2017 - Wanna jacuzzi nr 2 (legionella)

26.07.2017 - Wanna jacuzzi nr 2 (bakteriologia)

26.07.2017 - Wanna jacuzzi nr 2 (fizykochemia)

9.08.2017 - Basen sportowy (bakteriologia)

9.08.2017 - Basen sportowy (fizykochemia)

9.08.2017 - Basen rekreacyjny (bakteriologia)

9.08.2017 - Basen rekreacyjny (fizykochemia)

9.08.2017 - Basen rekreacyjny (legionella)

9.08.2017 - Brodzik (bakteriologia)

9.08.2017 - Brodzik (fizykochemia)

9.08.2017 - Kurek czerpalny

9.08.2017 - Wanna jacuzzi nr 1 (legionella)

9.08.2017 - Wanna jacuzzi nr 1 (bakteriologia)

9.08.2017 - Wanna jacuzzi nr 1 (fizykochemia)

9.08.2017 - Wanna jacuzzi nr 2 (legionella)

9.08.2017 - Wanna jacuzzi nr 2 (bakteriologia)

9.08.2017 - Wanna jacuzzi nr 2 (fizykochemia)

 

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu

 
Agencja Reklamowa Drop of Design