KOMUNIKATY INFORMUJĄCE O JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 6 W ŻAGANIU

 

Pałac Książęcy Spółka z o.o. w Żaganiu jako podmiot zarządzający krytą pływalnią mieszczącą się w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego 6 informuje, iż woda w nieckach basenowych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.Pałac Książęcy Spółka z o.o. w Żaganiu jako podmiot zarządzający krytą pływalnią mieszczącą się w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego 6 informuje, iż woda w nieckach basenowych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.


Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz bieżąca ocena jakości wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu znajdują się poniżej:

 

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu

 

Bieżąca ocena jakości wody na pływalni z dnia 20.03.2019 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu

16.09.2019- Basen rekreacyjny- bakteriologia

16.09.2019- Basen rekreacyjny- fizykochemia

8.08.2019- Basen rekreacyjny- Legionella

11.04.2019 - Basen rekreacyjny - Chloroform

16.09.2019- Basen sportowy- bakteriologia

16.09.2019- Basen sportowy- fizykochemia

11.04.2019 - Basen sportowy - Chloroform

16.09.2019- Brodzik- bakteriologia

16.09.2019- Brodzik- fizykochemia

4.04.2019 - Brodzik - Legionella

11.04.2019 - Brodzik - Chloroform

16.09.2019- Wanna jacuzzi 1- bakteriologia

16.09.2019- Wanna jacuzzi 1- fizykochemia

8.08.2019- Wanna jacuzzi 1- Legionella

11.04.2019 - Wanna jacuzzi 1 - Chloroform

16.09.2019- Wanna jacuzzi 2- bakteriologia

16.09.2019- Wanna jacuzzi 2- fizykochemia

8.08.2019- Wanna jacuzzi 2- Legionella

11.04.2019 - Wanna jacuzzi 2 - Chloroform

16.09.2019- Kurek czerpalny

 
Agencja Reklamowa Drop of Design