KOMUNIKATY INFORMUJĄCE O JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 6 W ŻAGANIU

 

Pałac Książęcy Spółka z o.o. w Żaganiu jako podmiot zarządzający krytą pływalnią mieszczącą się w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego 6 informuje, iż woda w nieckach basenowych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.Pałac Książęcy Spółka z o.o. w Żaganiu jako podmiot zarządzający krytą pływalnią mieszczącą się w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego 6 informuje, iż woda w nieckach basenowych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.


Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz bieżąca ocena jakości wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu znajdują się poniżej:

 

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu

 

 

02.07.2020- Basen rekreacyjny- bakteriologia

02.07.2020- Basen rekreacyjny- fizykochemia

12.06.2020- Basen rekreacyjny- Legionella

16.01.2020 - Basen rekreacyjny - Chloroform

02.07.2020- Basen sportowy- bakteriologia

02.07.2020- Basen sportowy- fizykochemia

16.01.2020 - Basen sportowy - Chloroform

02.07.2020- Brodzik- bakteriologia

02.07.2020- Brodzik- fizykochemia

02.07.2020 - Brodzik - Legionella

16.01.2020 - Brodzik - Chloroform

02.07.2020- Wanna jacuzzi 1- bakteriologia

02.07.2020- Wanna jacuzzi 1- fizykochemia

12.06.2020- Wanna jacuzzi 1- Legionella

16.01.2020 - Wanna jacuzzi 1 - Chloroform

02.07.2020- Wanna jacuzzi 2- bakteriologia

02.07.2020- Wanna jacuzzi 2- fizykochemia

12.06.2020- Wanna jacuzzi 2- Legionella

16.01.2020 - Wanna jacuzzi 2 - Chloroform

02.07.2020- Kurek czerpalny

 
Agencja Reklamowa Drop of Design