Aktualnośći

Ważna informacja ws. karnetów na Basen Arena

2018-09-18 12:43 przez Arena

Z uwagi na obowiązujące Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),  z dniem 01.10.2018r. zmianie ulega Regulamin obowiązujący posiadaczy karnetów. W związku z tym informujemy, że:

 

  • Przy zakupie karnetu nie wymagamy podawania danych osobowych, karnet wydawany jest na okaziciela. W przypadku zagubienia karty brak jest możliwości identyfikacji właściciela karnetu i co za tym idzie nie ma możliwości przeniesienia środków z zagubionego na nowy karnet.
  • Z dniem 01.10.2018r. dane osobowe uzyskane od klientów w celach zakupu karnetu i korzystania z niego zostają automatycznie usunięte z Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta. W związku z tym przywrócenie niewykorzystanych środków na karnetach, którym upłynął termin ważności (więcej jak 60 dni) nie jest możliwe.
  • Zwrot kaucji  w kwocie 15 zł obowiązującej przy starej wersji karnetów jest możliwy wyłącznie do dnia 31.12.2018r.

Wróć

Dodaj komentarz

Agencja Reklamowa Drop of Design