Aktualnośći

Poszukujemy pracownika!

2020-09-11 12:45 przez Arena

Arena Żagań Spółka z o. o. w poszukuje pracownika na stanowisko: KONSWERWATOR-INSTALATOR. Praca w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym Arena.

 

Arena Żagań Spółka z o. o.  poszukuje pracownika na stanowisko:

KONSERWATOR- INSTALATOR

Praca w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym Arena.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum kierunkowe zawodowe, 
 • Minimum  roczne doświadczenie zawodowe w eksploatacji urządzeń elektrycznych, 
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie eksploatacji urządzeń, aparatów i sieci cieplnych oraz wod.-kan. ze znajomością automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • Wiedza i doświadczenie z zakresu napraw i konserwacji instalacji i urządzeń technicznych,
 • Teoretyczna znajomość zagadnień dotyczących utrzymania ruchu: pompy, instalacje sanitarne, centrale, wentylacyjne, węzły cieplne, automatyka i aparatury kontrolno-pomiarowe,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń w tym schematów elektrycznych, hydraulicznych i rysunku technicznego,
 • Aktualne uprawnienia SEP do 1 kV - eksploatacyjne (ważne minimum 1 rok)
 • Gotowość do pracy zmianowej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • realizację zadań związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń stacji uzdatniania wody i technologii basenowej,
 • wykonywanie bieżących prac elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych o charakterze naprawczym i konserwacyjnym (możliwa praca na wysokości powyżej 3 metrów),
 • diagnozowanie oraz usuwanie awarii.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: if@arena.zagan.pl lub osobiście do biura Kompleksu Arena przy ulicy Kochanowskiego 6.  Na oferty czekamy do dnia 30.09.2020r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na dokumencie CV należy zmieścić następującą klauzulę:

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Arena Żagań Sp. z o. o, moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy  (CV i/lub liście motywacyjnym) dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji na stanowisko: konserwator -instalator .

Informujemy, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arena Żagań sp. z o.o. w , ul. Kochanowskiego 6;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@arena.zagan.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

Wróć

Dodaj komentarz

Komentował Mariusz | 2020-09-15

Jaka stawka jest proponowana? Oczekiwania są, ale co za to już nie napisaliście, jak tu aplikować? Chyba że praca sama w sobie jest już takim przywilejem, że weź nie pytaj, weź się przytul? :)

Agencja Reklamowa Drop of Design