Aktualnośći

Od 1 lipca wraca darmowa bieżnia!

2020-06-29 09:44 przez Arena

Od środy 1 lipca bieżnia tartanowa na Stadionie Arena zostaje ponownie otwarta dla biegaczy zamieszkujących w Żaganiu. Oczywiście bezpłatnie. To efekt dobrej współpracy z władzami miasta. Pamiętajcie o konieczności wpisywania się na listę korzystających z obiektu!

- Dzięki wsparciu finansowemu z miasta, możemy ponownie otworzyć bieżnię dla mieszkańców Żagania - podkreśla prezes spółki Arena Tomasz Hucał. - Przypominam, że ze względu na obecne wymogi sanitarne - każda osoba korzystająca z obiektu musi wpisać się na listę dostępną w kasie Basenu Arena.

- Cieszę się, że biegacze wracają na Arenę i zostaną na niej na długo - mówi burmistrz Andrzej Katarzyniec.

Program bezpłatnego udostępnienia obiektu dla mieszkańców Żagania będzie funkcjonował od poniedziałku do niedzieli (poza czasem prowadzenia meczów na stadionie, treningów lekkoatletycznych, oraz treningów realizowanych w ramach zgrupowań sportowych odbywających się na Arenie).

Sprawdzenie dostępności obiektu jest możliwe telefonicznie pod numerem 68 455 89 50.

Osoby korzystające z bieżni muszą zgłosić się do obsługi (w kasie basenu), aby odnotować swoje wejście, podając dane - imię i nazwisko oraz numer kontaktowy.

Pracownik obsługi kasy dyżuruje w godzinach 8.00-21.00 i w tych godzinach dostępny jest obiekt.

- Jeżeli nie będziecie się wpisywali na listę, uniemożliwi nam to prowadzenie ewidencji użytkowników, wymaganej w wytycznych sanitarnych ze względu na stan epidemii. Wtedy będziemy zmuszeni ponownie zamknąć obiekt - wyjaśnia prezes Areny.

Bardzo istotne jest to, że bezpłatne korzystanie z bieżni nie oznacza możliwości korzystania z murawy boiska! Na stadion wchodzą tylko osoby trenujące, bez osób towarzyszących. - Niestety zdarzało się, że rodzic biegał, a dzieci w tym czasie bawiły się w piaskownicy, która jednak nie jest placem zabaw, a miejscem treningów lekkoatletycznych. Nie wspominając już o jeżdżeniu rowerem po murawie - wylicza T. Hucał.

Osoby, które chcą skorzystać z bieżni, a nie są mieszkańcami Żagania - muszą opłacić bilet wstępu w cenie 3 zł normalny lub 1 zł ulgowy. Płatność w kasie Basenu Arena.

Nie dotyczy sobotnich zajęć BBL o godz. 9.30.

Darmowe wejścia dla mieszkańców miasta Żagań realizowane są ze środków finansowych Urzędu Miasta Żagań w ramach oferty wakacyjnej.

UWAGA!

Skorzystanie z darmowego wejścia na obiekt jest równoznaczne z zapoznaniem się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną RODO:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO                     

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arena Żagań sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@arena.zagan.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi – zgodnie z obowiązującym  Regulaminem Kręgielni tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca niezbędny dla prawidłowego rozliczenia usługi, licząc od dnia jej wykonania.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie wyłączają lub ograniczają takiego żądania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi

9) podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ( profilowaniu).


Wróć

Dodaj komentarz

Agencja Reklamowa Drop of Design